FISKE LÄNGS RONNEBYÅN


Fiske i Ronnebyån är tillåtet vid köp av fiskekort. Dessa kort kan köpas via respektive fiskevårdsområdesförening enligt karta nedan.

Vanliga arter