VILLKOR FöR ANVäNDANDE AV HEMSIDAN

 

1. Villkor för användande av hemsidan

 

2. Copyrightvillkor

 

3. Privatpolicy

 

 

1. VILLKOR FöR ANVäNDANDE AV HEMSIDAN

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att surfa och använda hemsidan godkänner du, och förbinder dig att efterleva, följande användarvillkor som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar Paddelkompaniets förhållande till dig i relation till denna hemsida.

Termen 'Paddelkompaniet' eller 'oss' eller 'vi' hänvisar till ägaren av denna hemsida. Vårt VAT-nummer är SE56799673001, registrerat i Sverige. Termen 'du' hänvisar till användaren eller beskådaren av vår hemsida.

Användandet av denna hemsida faller under följande användarvillkor:

top

 

2. COPYRIGHTVILLKOR

Paddelkompaniet innehar copyright på denna hemsida och dess innehåll - © Paddelkompaniet 2009. Alla rättigheter reserverade.

All vidarebefordran eller reproduktion av delar av eller hela innehållet i någon som helst form är förbjuden utom i följande fall:

Du får inte, utan vår uttryckliga och skriftliga tillåtelse, distribuera eller kommerciellt exploatera innehållet. Du får inte heller överföra det till eller lagra det på annan hemsida eller i annan form av elektroniskt mottagnings- eller lagringssystem.

top

 

3. PRIVATPOLICY

3.1 Vilken personlig data vi samlar in

3.1.1 När du gör en bokning samlar vi in grundläggande information, såsom namn, e-postadress och annan kontaktinformation. Den obligatoriska informationen på hemsidan är markerad med asterisk. Du kan också lämna annan personlig data till oss under loppet av vår kommunikation kring din bokning, antingen via telefon eller e-post.

3.1.2 Vi kan lagra viss personlig data inklusive din kontaktinformation och beställningsdetaljer.

3.1.3 Vi kan också logga din IP-adress (din unika internetadress) och webbläsartyp när du besöker vår hemsida.

3.1.4 Vi kan använda kakor (cookies). En kaka är en liten mängd data som skickas till din browser från en internetserver och som lagras på din dators hårddisk. Om du gör ett återbesök på vår hemsida, kommer vår internetserver att känna igen kakan och ge information om ditt senaste besök. Vanligtvis kan du ändra inställningarna i din webbläsare och acceptera eller avvisa alla kakor, eller som ett alternativ välja att bli informerad varje gång en kaka sätts.

upp

3.2 Hur vi använder personlig data

3.2.1 Vi använder din personliga data för att administrera, eller kommunicera med dig kring, din(a) bokning(ar).

3.2.2 Förutsatt att du har gett ditt medgivande till detta på vår hemsida kan vi delge dig information om andra produkter eller annan service som kan vara av intresse för dig.

3.2.3 Vi kan tillgå, kopiera, spara, avslöja, ta bort, suspendera eller radera all genererad personlig data som sparats, överförts eller använts genom eller i samband med din bokning, om vi måste göra så enligt gällande lagstiftning, reglering, standard eller praxis, när det krävs av kompetent auktoritet.

3.2.4 Vi kan använda IP-adresser för att ta fram kundprofiler.

3.2.5 Vi kan använda kakor för att kunna erbjuda ett mer personligt och användarvänligt besök på vår hemsida och för att hjälpa oss att spåra trafikmönster hos våra användare. En kaka kan inte läsa av din hårddisk eller någon annan kaka.

upp

3.3 Hur vi skyddar personlig data

3.3.1 Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personlig data från förlust, felanvändning, icke-auktoriserad tillgång eller utlämnande, ändring eller förstörelse: "Secure Sockets Layer"-teknologi (SSL) enligt industristandard (128-bitars kodningsstyrka) används för att kryptera känslig information såsom kreditkortsdetaljer. Betalningen och dina kreditkortsdetaljer sköts endast av vår certifierade partnerbank, La Caixa, genom en säker plattform.

upp

3.4 Vem vi lämnar ut personlig data till

3.4.1 Vi kan dela ut personlig data så långt som är skäligen nödvändigt

  1. Till tredje part inklusive vårt värdföretag, tredjeparts internetbetalningsförsörjare, serviceleverantörerna och fastighetsägarna i syfte att administrera din bokning.
  2. Under de omständigheter som specifieras i paragraf 2.3 ovan.
  3. I det fall hela eller delar av vårt företag säljs eller slås samman med annat företag.

upp

3.5 Hur du kan tillgå och korrigera personlig data

3.5.1 Du kan tillgå och korrigera din personliga data genom att kontakta oss. Du hittar detaljer för att göra detta på vår hemsida.

upp

3.6 Medgivande

3.6.1 Genom att uppge personlig data till oss, på vilket sätt det än må vara, ger du ditt medgivande till insamlandet, lagrandet och processandet av din personliga data av Paddelkompaniet på det sätt som framgår av denna privatpolicy.

upp