HYRESVILLKOR PADDELKOMPANIET

 

Bokning och betalning

En bokningsavgift motsvarande 50 % av den totala hyreskostnaden ska vara uthyraren tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Om den totala kostnaden inte överstiger 700 SEK tas hela hyreskostnaden ut som bokningsavgift. Om kunden väljer att betala hela hyreskostnaden vid ett och samma tillfälle sker återbetalning enligt nedan vid eventuell avbokning.

Om 13 dagar eller mindre återstår till hyrtillfället ska hela hyreskostnaden vara uthyraren tillhanda inom 24 timmar från bekräftelsen, av vilken 50 % betraktas som bokningsavgift. Om den totala kostnaden inte överstiger 700 SEK tas hela hyreskostnaden ut som bokningsavgift.

Slutbetalning ska vara uthyraren tillhanda senast 3 dagar före hyrtillfället. Vouchern ska alltid kunna visas upp för personal på kanot-/kajakcentralen vid hyrtillfället. Kontant betalning i SEK, kortbetalning eller swish gäller vid hyra av extra material och andra köp.

Om bokningsavgift/slutbetalning inte betalas in på i dessa hyresvillkor angivet sätt kommer bokningen automatiskt att avbokas.

top

Avbokning

Vid avbokning senast 7 dagar före hyrtillfället tas, i de fall avbokningsskydd ej tecknats, en administrativ avgift ut på 50 SEK per kanot/kajak, samt eventuell avgift för återbetalning via post/bank.

Vid avbokning mellan 6 och 3 dagar före hyrtillfället återbetalas inte bokningsavgiften (50 % av den totala kostnaden om den överstiger 700 SEK, annars hela avgiften).

Vid avbokning senare än 3 dagar före hyrtillfället tas fullt hyrpris ut.

Om Paddelkompaniet inte kan genomföra uthyrningen återbetalas hela det inbetalda beloppet.

top

Avbokningsskydd

Avbokningsskydd kan endast tecknas vid bokningstillfället och ger vid avbokning hela hyreskostnaden i retur, dock ej kostnaden för avbokningsskydd och eventuell avgift för återbetalning via post/bank. Avbokning ska ske senast kl 12.00 dagen före hyrtillfället på tel 0457 803 00. Avbokningsskyddet uppgår till 75 SEK per kanot/singelkajak, 100 SEK per dubbelkajak, 150 SEK per campingpaket eller 600 SEK för paket med tältkåta.

top

Fakturering

Om faktura önskas skickas denna i samband med bokning av kanoter/kajaker (med undantag för skolor, se nedan). Fakturan ska betalas inom 10 dagar och en faktureringsavgift på 30 SEK tillkommer.

top

Grupprabatt

Grupper (ej skolor, se nedan) som hyr 10 kanoter/kajaker eller fler erbjuds 10 % rabatt på ordinarie pris vad gäller uthyrningsmaterial, dock ej vad gäller serviceavgift eller transportkostnad.

top

Speciella erbjudanden till skolor

Samtliga skolor tillhörande Ronneby kommun erbjuds under pågående läsår, vid hyra av 10 kanoter/kajaker eller fler, en rabatt på 25 % på ordinarie pris vad gäller uthyrningsmaterial, dock ej vad gäller serviceavgift eller transportkostnad. Vid hyra av färre än 10 kanoter/kajaker erbjuds skolor i Ronneby kommun 15 % rabatt på ordinarie pris vad gäller uthyrningsmaterial.

övriga skolor, ej tillhörande Ronneby kommun, erbjuds under pågående läsår, vid hyra av 10 kanoter/kajaker eller fler, en rabatt på 15 % på ordinarie pris vad gäller uthyrningsmaterial, dock ej vad gäller serviceavgift eller transportkostnad. Vid hyra av färre än 10 kanoter/kajaker erbjuds skolor, ej tillhörande Ronneby kommun, 10 % rabatt på ordinarie pris vad gäller uthyrningsmaterial.

Skolor faktureras efter avslutad kanottur.

top

Paket

Vid bokning av paket gäller generellt samma boknings- och avbokningsvillkor som för kanoter/kajaker. Avbokningsskydd kan inte tecknas vid bokning av paket.

top

Inställd paddling på grund av hård vind

Om det blåser mycket kan kund och uthyrare gemensamt bestämma om det är säkrast att stanna på land och skjuta upp paddlingen till ett annat tillfälle, då kunden kan tillgodoräkna sig alla erlagda avgifter. Observera att detta måste vara ett gemensamt beslut. Vädret kan inte rätt bedömas från insidan av en fönsterruta eller från annan ort.

top

Inställd paddling på grund av förändrad vattennivå

Vid kraftigt förändrad vattennivå (extremt hög eller låg) kan uthyraren, efter noggrann bedömning baserad på inhämtade uppgifter, ta beslut om att inställa paddling på grund av ökad risk/svårighet för kunden att genomföra denna. Kunden måste i dessa fall acceptera uthyrarens beslut och erbjuds då att skjuta upp paddlingen till ett senare tillfälle då samtliga erlagda avgifter kan tillgodoräknas.

top

Force majeure

Paddelkompaniet äger rätt att inställa uthyrningen i fall av force majeure, såsom krig, strejk, lockout eller katastrof.

top

Ansvarsförbindelse och skyldigheter

Den tidpunkt för start/avslut på paddelturen som kunden har angett i sin beställning av material måste hållas. Eventuella förseningar ska meddelas senast en timme innan hyrtidens start/avslut på telefonnummer 0457-80300 (alt 0763-412066). Eftersom kanot-/kajakcentralerna inte är bemannade på heltid och personalen även kör kanot-/kajaktransporter, kan det inte garanteras att personal finns på plats om inte avtalade tider hålls eller eventuella förseningar anmäls.

Kanottransport avgår från Karlsnäsgårdens kanotcenter punktligt klockan 12.30 varje dag utom söndagar om inget annat har överenskommits. Kunden ska om inget annat har avtalats vara behjälplig med lastning/avlastning av kanoter och utrustning som under transporten avlämnas i den ordning som är mest logisk med start på de iläggsplatser som ligger närmast Karlsnäsgården. Kunden ska vara på plats i god tid för att erhålla information och eventuellt vara behjälplig med lastning. Paddelkompaniet har inte möjlighet att invänta försenade kunder eftersom detta går ut över övriga passagerare. Förseningar ska meddelas i så god tid som möjligt på telefon 0457-80300 för att omplanering av transporter ska kunna ske på bästa sätt. Paddelkompaniet lämnar inga garantier för att transport av försenad kunds utrustning kan ske samma dag, utan försenad kund får räkna med att vänta till nästa transport där plats finns tillgänglig, vilket oftast kan ske senast nästkommande dag.

Beställare av kajaktransport ska finnas på plats vid den tid som är avtalad då kajakerna levereras respektive avhämtas och finnas behjälplig för lastning/avlastning om inget annat har avtalats. Om försening ej har meddelats debiteras kunden 200 SEK efter varje avslutad halvtimmes väntetid. Denna förseningsavgift ska betalas kontant i SEK direkt till uthyraren vid ankomst. Vid förseningar kan vi inte garantera att beställd transport av kajaker kan utföras direkt när kunden ankommer. Om kunden är försenad är det uthyraren som avgör när det är möjligt att genomföra transporten.

En ansvarsförbindelse, innehållande gällande bestämmelser, ska undertecknas av varje kund innan paddelturen inleds.

Kunden rekommenderas att medtaga kontanter i SEK eftersom det finns ett antal aktörer längs kanotleden på Ronnebyån och i skärgården utanför Järnavik som inte har möjlighet att ta emot betalning med kort.

Kunden ansvarar för allt material till dess att det återlämnas till uthyraren och vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsskyldig enligt fastställd prislista. Utrustningen ska vara väl rengjord vid återlämnandet. För rengöring tillkommer en avgift på 100 SEK per persedel. Paddelkompaniet har inga försäkringar som täcker skador på eller förlust av hyrd utrustning. Ett tips är att kontrollera huruvida den egna hemförsäkringen gäller.

ALL PADDLING SKER PÅ EGEN RISK

VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG KANOT/KAJAKF&Äuml;RD!

PADDELKOMPANIET

top