SANDSTADEN


Rastplats Sandstaden är belägen i den västra delen av sjön Rottnen.

Den är utrustad med två vindskydd, eldstad, bord och bänkar, toalett, sopkärl samt badplats med omklädningsrum.

Övernattningsplatsen ligger en bit inåt land, ovanför badplatsen. Kanoter anläggs till höger om badplatsen - lägg inte till vid bryggorna!

Betalning sker på plats genom att pengar läggs i en bössa vid rastplatsen.


Kontaktuppgifter