SVENSK ALLEMANSRäTT

Inte störa - inte förstöra

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du kan ta dig fram nästan överallt längs våra kuster, i sjöar och vattendrag och du får bada vid stränder.

För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi visa hänsyn. Vi kan sammanfatta det i att inte störa - inte förstöra!

top

Se det vilda utan att störa

En storlom med ungar. Fiskgjusen som seglar högt över vattnet. Kanske skymten av en bäver. Djurlivet ger en extra krydda åt naturupplevelsen. För att inte skada djur och natur finns det några saker som är bra att tänka på:

top

Skyddade områden

Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland och att vistas i närheten.

även på andra platser kan allemansrätten vara begränsad genom särskilda regler, till exempel inom strandskyddsområde eller i nationalparker och naturreservat. I sådana områden kan det till exempel vara förbjudet att göra upp eld eller tälta.

Lämna lägerplatsen utan spår

Att gå iland och tälta efter dagens paddling är härligt. Det finns några saker att tänka på:

top

Elda säkert

Lägerelden ger en extra dimension åt friluftslivet, men den skapar också oro hos markägare. Skog för stora värden brinner ner varje år på grund av slarv med lägereldar.

Tänk på:

top

Några saker att tänka på när du är på land

top

Skyddad natur

I nationalparker, naturreservat, natura 2000-område eller andra skyddade områden gäller speciella regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad. Information finns vid entréer till parker etcetera.

top

Om du vill veta mer

Du kan läsa mer om allemansrätten på www.naturvardsverket.se/allemansratten. Du kan också ringa din kommun eller länsstyrelse.

top